ITV Choice Channel

ช่องรายการที่รวบรวมความบันเทิงคุณภาพคับจอจากประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Series , Variety & Reality ในระบบ HD (บรรยายไทย) www.itv-choice.com